Polska stanęła nad przepaścią historii i to od Nas zależy w którą stronę pójdziemy. Od decyzji podjętych dzisiaj ważyć się będzie los Polski. Musimy podjąć decyzję, czy budujemy Polskę wielką i silną, która może stać się przykładem pojednania i bratniej współpracy dla innych krajów. Od Nas zależy czy będziemy nadal pokazywać młodym Polakom haniebny przykład arogancji i politykierskich aspiracji. Polski Naród na kartach historii pokazał, że siłą jego jest jedność, a nie podział. Rodacy mają dość kłótni, protestów i bratobójczych walk, które zamiast ukierunkowywać do rozwoju Naszej Ojczyzny, doprowadzają ją na skraj rentowności gospodarczej. W związku z obecną sytuacją wzywam wszystkich szefów partii politycznych o otwarte medialne negocjacje. Tylko załagodzenie sztucznego sporu wspólną debatą zapewni  przyszłość krajowi. 

Wzywam również wszystkich ludzi dobrej woli do solidarnego wsparcia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu, których wybrano w demokratycznych wyborach. Uszanujmy wybór rodaków mimo, iż wielu uważa to za ogromny błąd.

Sztuką dyplomaty jest wyrażenie szacunku do Swojego wroga.


Rafał Orłowski 
Naczelnik 
Europejskiej Partii Słowian


partia-slowian.eu

Cechą, która odróżnia człowieka od zwierzęcia jest umiejętność dialogu!